Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lutová - starý Kanclíř

Vyhledávání

Lutová - starý Kanclíř

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Lutová
Mapové listy: 3211, 33112
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Opuštěný lom v. od rybníka Starý Kanclíř, cca 500 ma vjv. od rozcestí u rybníka u osada U Kanclíře
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v migmatitech
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3266

Geologie

Geologická charakteristika: Stěnový lom 100 x 120 m, výška stěny 3-22m. Surovinu představují nebulitické rulové migmatity, s četnými průniky granitů.Silné tektonické postižení hornin. Těžba v lomu od r. 1982 do r. 1999. V současnosti surovina těžena v sousedním lomu Lutová-Bor II.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita vhodná ke studiu metamorfitů modanubika této oblasti.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 10.05.11, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3266 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3266.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v migmatitizovaných rulách., Miroslav Hátle, 2006
Opuštěný lom v migmatitizovaných rulách., Miroslav Hátle, 2006
Opuštěný lom v migmatitizovaných rulách., Miroslav Hátle, 2006
Opuštěný lom v migmatitizovaných rulách., Miroslav Hátle, 2006
Opuštěný lom v migmatitizovaných rulách., Miroslav Hátle, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]