Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dunajovická hora

Vyhledávání

Dunajovická hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Dunajovice
Mapové listy: 2333, 23333
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Několik opuštěných lomů, j. od obce Dunajovice na v. úbočí Dunajovické hory (504 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Několik opuštěných lomů, část lomu zatopena.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3264

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu na v. úbočí Dunajovické hory je odkryt muskoviticko-biotitický granit. V blízkosti tektonické poruchy S-J směru, která prochází střední částí lomu je hornina hydrotermálně rozložena a mylonitizována.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kompex lomů v granitech mrákotínského typu.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 11.05.11, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3264 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3264.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zatopená část lomu v granitech s ukončenou těžbou., Pavla Gürtlerová, 2010
Část lomu v granitech s občasnou těžbou., Pavla Gürtlerová, 2010
Zatopená část lomu v granitech s ukončenou těžbou., Miroslav Hátle, 2007
Část lomu v granitech s občasnou těžbou., Miroslav Hátle, 2007
Zatopená část lomu v granitech s ukončenou těžbou., Miroslav Hátle, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]