Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kolence - lom v amfibolitech

Vyhledávání

Kolence - lom v amfibolitech

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Kolence
Mapové listy: 2333, 23333
Oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Opuštěný lom cca 500m jjz. od obce při cestě kolem Ostrýho rybníka (cca 100 m s. od hráze)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný zatopený lom v amfibolitech.
Technický objekt: lom
ID : 3263

Geologie

Geologická charakteristika: V okolí lomu v sutích i na přístupných stěnách lomu vystupují jmz. amfibolity, které jsou součástí metamorfních jednotek českého moldanubika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkryté výchozy amfibolitů, jejichž výskyt v této oblasti není tak často dostupný.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací případně černá skládka odpadků
Stav lokality: ucházející

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3263 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3263.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v amfibolitech, částečně zatopený., Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lom v amfibolitech, částečně zatopený., Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lom v amfibolitech, částečně zatopený., Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lom v amfibolitech, částečně zatopený., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]