Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kočičí a Jezevčí vrch

Vyhledávání

Kočičí a Jezevčí vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Hatín
Mapové listy: 2333, 23332
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Okolí Kočičího vrchu (450 m n.m.) a Jezevčího vrchu (severněji) v polesí Jemčina z. od rybníka Velká Holná, cca 2 km sz. od samoty Na Sýkoře.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalky granitů
ID : 3262

Geologie

Geologická charakteristika: Vetšinou izolované skalky jsou tvořeny středně zrnitým dvojslídným granitem typu Eisgarn (moldanubický pluton). Na Kočičím vrchu ve stejném typu granitů je ve vrcholové části malá pseudokrasová jeskyně. Na stěnách skalek granitů je patrná vodní eroze. Působením chemického zvětrávání a korozně erozní činnosti stékající vody vznikly na subvertikálních částech balvanů žlábkové pseudoškrapy. Na sousedním Jezevčím vrchu (449 m n. m.) 750 na SSZ lze sledovat zvětrávání granitů s vývojem kulovité odlučnosti, podobné jako na lokalitě Lannův kříž (ID 3260).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé geomorfologické tvary vzniklé zvětráváním granitů.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3262 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3262.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy granitů s kulovitou odlučností., Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy granitů s kulovitou odlučností., Pavla Gürtlerová, 2010
Pseudoškrapy na stěnách granitových balvanů (skalní fasety)., Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Vstup do pseudokrasové jeskyně., Miroslav Hátle, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]