Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lannův kříž

Vyhledávání

Lannův kříž

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Hatín
Mapové listy: 2333, 23332
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Drobná vyvýšenina v lesích z. od rybníka Velká Holná. cca 1200 m jjz. od hráze.cca 2km sz. od samoty Na Sýkoře.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolované skalky a balvany granitů v lese s výraznou kulovitou odlučností.
ID : 3260

Geologie

Geologická charakteristika: Skalky a bloky dosahující výšky max. 3 m jsou seskupeny do mírné vyvýšeniny na jejímž vrcholku je kříž a pamětní deska z roku 1854 staviteli Albertu Lannovi, majiteli pozemků Eugenu Graf Czerninovi a polesnému Georgu Wachtelovi. Vetšinou izolované skalky jsou tvořeny středně zrnitým dvojslídným granitem typu Eisgarn moldanubického plutonu. Tyto horniny začaly hloubkově zvětrávat již v teplém období třetihor do hloubky několika desítek metrů. V té době se pravděpodobně již vytvořila pevná jádra budoucích balvanů. Erosními pochody byla pak odnášena zvětralá hornina z nadloží i z prostoru mezi jednotlivými jádry, až byla obnažena bazální zvětrávací plocha holoroviny. Odolná jádra se pak dostala na povrch v podobě izolovaných větších či menších balvanů. Ty od svého vzniku již zůstávají na místě. Na lokalitě je dobře patrná kulovitá odlučnost poměrně velkých rozměrů (cca m). Slupkovitě odlučné vrstvy cca dm silné se odlupují od granitového pevného jádra balvanů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: tafone, skála, skalní věž, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé geomorfologické tvary vzniklé zvětráváním granitů s kulovitou odlučností.Lokalita má význam i z historického hlediska. Pomník Vojtěchu Albertu Lannovi ( 23.4.1805 –15.1.1866.) českému průmyslníku , loďmistrovi a staviteli, který dřevařské podniky, doly a železárny na Kladně. V roce 1833 mu byly svěřeny veškeré regulační a udržovací práce na Vltavě a Labi. Jeho firma stavěla mosty (např. most císaře Františka I., Negrelliho viadukt, Stádlecký most) a prováděla regulace českých řek.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Skalky částečně zarůstají lesem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3260 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3260.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalky granitů v okolí Lannova kříže s prvky kulovité odlučnosti. , Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]