Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Keltské skály

Vyhledávání

Keltské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Chlum u Třeboně
Mapové listy: 3311, 33114
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: cca 600 m z. od Nové Hutě, při lesní silničce ( turistická značka) směrem na Františkov. 1200 m v. od osady Zajíc.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Dvě skalky v granitech vysoké cca 3m se skalními mísami.
ID : 3259

Geologie

Geologická charakteristika: Izolované skalky (tory) v mírném svahu představují erozní zbytky dvojslídných hrubozrnných granitů moldanubického plutonu. Na vodorovných nebo mírně skloněných plochách ve vrcholové části skalek se vlivem složitých zvětrávacích procesů (mechanických, chemických i biochemických) vytvořily oválné prohlubně - skalní mísy. Některé mísy jsou již zde v pokročilém stádiu vývoje, neboť jsou odvodňovány odtokovými žlábky, které indikují začátek jejich destrukce.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní lokalita kde lze sledovat geomorfologické jevy vzniklé zvětráváním granitů (skalní mísy, žlábky a pseodoškrapy)
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je na turistické trase.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Nebyla použita. Spolupráce s CHKO Třeboňsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.10.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3259 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3259.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní mísa s odtokovým žlábkem., Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní mísy na vrcholcích Keltských skal., Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní mísy s odtokovými žlábky., Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní mísa., Miroslav Hátle, 2009
Miroslav Hátle, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]