Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Světecký vrch u Tachova

Vyhledávání

Světecký vrch u Tachova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Tachov, Ctiboř u Tachova
Mapové listy: 1134, 11342
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Vrcholové partie Světeckého vrchu (kota 615,9 m) 1 km sz. od okraje města Tachov. Přístup po lesní cestě odbočující ze silnice Tachov - Světice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Křemenný val, hřbet s výchozy křemene, opuštěné lůmky.
ID : 3253

Geologie

Geologická charakteristika: Díky vývoji křemenné zóny severozápadního směru, mocnosti přesahujícího cca 80 m, vystupuje s. od osady Světce protáhlý zalesněný hřbet . V jeho vrcholových částech lze na mnoha místech sledovat projevy křemenného valu zvýrazněné četnými stopami po dobývání. Kromě mnoha drobných prací byl zde křemen dobýván ve třech větších lomech. Čerstvé odkryvy poskytuje třetí z nich v sz. kontuře území. Průběh tachovského zlomu lze sledovat cca 1700 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Českého lesa
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, těžební činnost a její následky, mineralogie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: žilný křemen
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokumentace významných tektonických poruch, které sledují výskyty křemenných žil. Český křemenný val.
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nebezpečí zavážení komunálním odpadem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Teplík et al. (2007): Český křemenný val - geologická studie. MS. AOPK-CHKO Český les.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 01.08.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 03.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3253 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3253.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytky po dobývání křemene v opuštěném lůmku na Světeckém vrchu. Součást Českého křemenného valu., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]