Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Srbsko - Cikánské vrchy

Vyhledávání

Srbsko - Cikánské vrchy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Podkost
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Subvertikální průkop 1300 m vjv. od kapličky v Srbsku a 750 m vsv. od návrší Chrby (k. 345,7m) je vylámán v křemenných pískovcích na obou stranách silnice Žehrov-Podkost.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Hruboskalské křemenné pískovce teplického souvrství s vrstvičkami železivců
Technický objekt: staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3249

Geologie

Geologická charakteristika: Průkop v křemenných pískovcích je široký kolem 2 m, hlubka dosahuje až 8,5 m. Průkop je orientován do směru VSV-ZJZ, jeho dno je zcela zasucené, bez výchozu horniny in situ. Povrch průkopu kopíruje tmavě rezavě hnědá vrstvička písčitého železivce, až 5,5 cm mocná. Při vnějším povrchu vrstvičky je patrna tence lupenitá odlučnost. Vnitřní kontakt vůči narezlému a rezavě laminovanému pískovci je ostrý. Uvnitř pískovce, se nachází kolem 10 až 15 cm od povrchu další vrstvička písčitého, temně rezavě hnědého železivce, mocná až 3,5 cm. Její vnější kontakt je ostrý a vnější povrch má drobně ledvinitou (hrbolokovitou) strukturu. Vnitřní kontakt vůči narezlému pískovci se silně železitými laminami je ostrý. Připovrchová vrstvička železivce obsahuje analyticky zjištěný vysoký obsah Fe hydrooxidů (okolo 30 hm.%) a vyšší množství fosforu (0,585 hm. % P205). Mineralogicky a zejména chemicky jde o nezralý sediment s vysokou převahou Fe2O3 (hematitu) nad FeO a celkového FeO nad MgO (tab. 4-5). Ze stopových prvků jsou zvýšené koncentrace As, Co, Ni, V a Cs. Směr průkopu je obdobný jako směr tenké žíly bazanitu u Zakopané nebo blízké žíly bazanitu vzdálené 2 km sv. od průkopu. Předpokládáme proto, že průkopem byla těžena rovněž vulkanická žíla, zřejmě ovšem zcela alterovaná. Předmětem těžby byly nejspíše vrstvičky silně obohacené Fe hydroxidy (limonit, hematit), které vznikly u vnitřního kontaktu alterované žíly. Oxidy Fe silně proniknuté pískovce ve vnějším kontaktu zůstaly nevytěženy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: sedimentologie, mineralogie, těžební činnost a její následky
Jevy: inkrustace
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Proželeznění pískovců na kontaktu s vulkanickou žílou bazanitu.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Vegetace je jednou z příčin postupující degradace skalní stěny, aktuálně leží na dně nedávno odpadlý blok asi 2 x 2 x 1 m a množství zvětralin. 27.04.2020;

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 16.07.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.01.12, Kukal Zdeněk 21.12.17, Vajskebrová Markéta 27.04.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3249 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3249.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní řícení nedávného data přímo na hraně průkopu., Markéta Vajskebrová, 2020
Detail vnitřní vrstvičky železivce., Jaroslav Valečka, 2010
Pohled do průkopu od VSV., Jaroslav Valečka, 2010
Vnější a vnitřní vrstvička železivce u stěny průkopu., Jaroslav Valečka, 2010
Vnější vrstvička písčitého železivce, tence lupenitě odlučná (vlevo) a vnitřní vrstvička, s hrbolkovitým povrchem (u hrotu kladiva)., Jaroslav Valečka, 2010
Detail vrstviček železivců u stěny průkopu., Jaroslav Valečka, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]