Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žíla u Zakopané

Vyhledávání

Žíla u Zakopané

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Branžež
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Táhlý hřbet severně od Zakopané u Branžeže.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Příkop po vytěžené žíle limburgitu s neodtěženými relikty
Technický objekt: staré dobývky
ID : 3245

Geologie

Geologická charakteristika: Žíla bazanitu prorážející turonské kvádrové pískovce. Na několika místech je odkryt strop žíly. Žíla je lemována goethitovými inkrustacemi, které byly využívány jako ruda železa. Stáří žíly bylo radiometricky stanoveno na 11 milionů let.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: těžební činnost a její následky, vulkanologie
Jevy: žíla (magmatická), inkrustace
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2025     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: součást PR Příhrazské skály, relikt po těžbě limburgitu a goethitu
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 16.07.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3245 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3245.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hluboký příkop po odtěžené limburgitové žíle u Zakopané, Vladislav Rapprich, 2009
Odskočení žíly je patrné na průběhu dobývacích příkopů, Vladislav Rapprich, 2009
Relikt limburgitové žíly u Zakopané, Vladislav Rapprich, 2009
Příkop po odtěžené žíle s výchozem zbytku žíly, Vladislav Rapprich, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]