Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mladějov -Hrádek

Vyhledávání

Mladějov -Hrádek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Mladějov v Čechách
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Z Mladějova vede směrem na Malou horu u Střelče červená turistická značka, která sleduje přibližně východo-západně orientovaný hřbet Horka. Na západním konci hřbetu, který se táhne od jižního okraje Mladějova až k Malé hoře u Střelče, je opuštěný lom.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: bazanitové žíly v brekcii odkryté v opuštěném lomu
Technický objekt: lom
ID : 3242

Geologie

Geologická charakteristika: Na západním konci hřbetu, který se táhne od jižního okraje Mladějova až k Malé hoře u Střelče, je opuštěný lom. Ten odkrývá systém žil bazanitu, které pronikají vulkanickou brekcií. Žíly mají převážně směr V-Z až VSV-ZJZ a tvoří i již zmiňovaný hřbet. Brekcie je masivní chaotická bez znaků vytřídění nebo zvrstvení. Tvoří ji různě velké (až 0,5 m) ostrohranné i zcela nepravidelné úlomky a útržky bazanitu a vypálené xenolity křídových sedimentů. Není zcela zřejmé, zda je možné tyto výskyty interpretovat jako výplň přívodní dráhy freatomagmatické erupce (diatremu), nebo jako nevytříděnou a nezvrstvenou facii uvnitř tufového kužele.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity na území české křídové tabule
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, ložisková geologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, brekcie
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachovaná vulkanoklastika, stopy po historické těžbě
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita je mírně zarostlá 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 15.07.10
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.11, Čech Stanislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3242 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3242.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
V popředí zalesněný vrch Hrádek, vlevo nahoře zalesněný vrch Horka. Žíly bazanitu a vulkanoklastika freatomagmatických erupcí. , Daniel Smutek, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]