Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prachovna

Vyhledávání

Prachovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Hrubá Skála
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skála Prachovna je situována v zatáčce silnice z. od parkoviště u ostrožního zámku Hrubá Skála.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála v hruboskalských pískovcích, součást skalního města
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3228

Geologie

Geologická charakteristika: Nejvýraznějším sedimentárním prvkem pozorovaným na 29 m vysokém skalním ostrohu je rozhraní dvou písčitých těles (delt). Toto rozhraní tvoří subhorizontální transgresní plocha s reziduálním štěrkem, která „seřezává“ vrstevní plochy staršího šikmo zvrstveného písčitého tělesa 4, 6 m pod horní hranou skály. Štěrková poloha, mocná 0,1–0,2 m, obsahuje křemenné valounky o velikosti 1–3 cm. Bazální plocha je ostrá, erozivní. V šikmo zvrstveném starším deltovém tělese jsou vloženy texturně homogenní hrubozrnné facie výplní svahových žlabů. Dalším typem zvrstvení je protisměrné (tzv. hering-bone) šikmé zvrstrvení indikující výčasové proudění. V několika úrovních byly zjistěny akumulace chaoticky uspořádaných schránek fosilních mlžů. Jde vesměs o druhy Cremnoceramus waltersdorfensis (Andert) a Didymotis costatus (Fritsch). Schránky se nacházejí ve velkých množstvích a svědčí o přemístnění bouřkovými proudy v době tzv. Didymotis eventu 1, který je znám v blízkosti hranice turon/coniac (Wood et al. 2004).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skála, zvrstvení, diskordance
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1935     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře viditelné geologické fenomény a snadný přístup po schodišti až na vrchol skály, zařazuje tuto lokalitu k exkurzním. Lokalita je součástí PR Hruboskalsko.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky velmi navštěvovaná oblast,nutné dodržovat návštěvní řád PR Huruboskalsko
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.; ULIČNÝ, D. (2001): Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Sedimentology, 48, 599–628. ; ULIČNÝ, D. – ČECH, S. – GRYGAR, R. (2003): Day 2. Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin. Excursion Guide. 8th Meeting of the Czech tectonic Studies Group. Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003. – Geolines, 16, 133–148.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 15.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.11, Kukal Zdeněk 26.11.12, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3228 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3228.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Transgresní plocha s reziduálním konglomerátem., Stanislav Čech, 1985


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]