Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mariánská vyhlídka - Durango a Únorová

Vyhledávání

Mariánská vyhlídka - Durango a Únorová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Karlovice
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skální útvary v oblasti Dračích skal je součástí hruboskalských skalních měst. Nachází se při žluté turistické stezce jdoucí od Hrubé Skály na hrad Valdštejn cca 1000 m sz. od Hrubé Skály
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcové skalní útvary Durango a Únorová, Mariánská vyhlídka
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3227

Geologie

Geologická charakteristika: Ve skalních věžích jsou transgresní plochou oddělena dvě tělesa pískovců vytvořená progradujícími deltami. V pískovcích jsou zaznamenány hlavní prvky sedimentární architektury deltových těles: (1) facie šikmo zvrstvených pískovců o strmém úklonu, narušované (2) erozivními žlaby a výplní interpretovanou jako sedimenty gravitačních proudů . Horní hranice výplní žlabů jsou obvykle rovné a dosedají na ně (3) klinoformy mladší fáze postupu deltového čela. Klinoformy obsahují často mírné diskordance (4) vznikající následkem mírných změn ve směru a rychlosti postupu aktivní části čela delty. Exkurzní lokalita je součástí PR Hruboskalsko.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: sedimentologie, geomorfologie
Jevy: skalní město, skalní věž, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1935     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást PR Hruboskalsko, panoramatický instruktivní pohled na sedimentární architektury deltových těles.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky velmi navštěvovaná oblast,nutné dodržovat návštěvní řád PR Huruboskalsko
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V současnosti byl v okolí skály proveden výsek 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.; ULIČNÝ, D. (2001): Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Sedimentology, 48, 599–628. ; ULIČNÝ, D. – ČECH, S. – GRYGAR, R. (2003): Day 2. Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin. Excursion Guide. 8th Meeting of the Czech tectonic Studies Group. Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003. – Geolines, 16, 133–148.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 15.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.11, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3227 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3227.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní věže Durango a Únorová, Pavla Gürtlerová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]