Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Měsíční údolí

Vyhledávání

Měsíční údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Lestkov pod Kozákovem
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: na sz. svahu Kozákova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: pískovcové skalní město
ID : 3200

Geologie

Geologická charakteristika: Měsíční údolí – v bezprostředním okolí tohoto údolí, nacházejícím se přibližně 1 km sz. od hory Kozákov je možno pozorovat masivní křemenné pískovce perucko-korycanského souvrství vertikálně vztyčené na lužické poruše a hnědočervené pískovce prosečenského souvrství permského stáří
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída, paleozoikum - perm
Témata: sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: soutěska, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 920     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významný tektonický a geologický jev
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy žádné střety zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: stav lokality je dobrý 12.01.2012; beze změn 12.01.2012;

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rejchrt Miroslav, 13.07.10
Aktualizoval(a): Rejchrt Miroslav 12.01.12, Rejchrt Miroslav 12.01.12, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3200 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3200.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Rejchrt, 2011
Voštiny, Miroslav Rejchrt, 2011
Miroslav Rejchrt, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]