Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Besedické skály (Sokol - Tyršova skála)

Vyhledávání

Besedické skály (Sokol - Tyršova skála)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Besedice
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Západně od obce Besedice, 1km v. od nádraží v Malé Skále. Širší okolí kóty 562,5m Sokol - morfologicky velmi výrazná elevace.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní město v křemenných pískovcích teplického souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3198

Geologie

Geologická charakteristika: Sokol-Tyršova skála- je morfologicky velmi výrazná elevace budovaná středně až hrubě zrnitými křemennými pískovci teplického souvrství, která byla před erozí zachována též díky výskytům vulkanických suků z černého jemnozrnného až afanitického bazanitu. Pískovce vykazují systémy šikmého zvrstvení, jejichž ráz je velmi podobný systémům z lokality Drábovna nad Záborčím. Na západním respektive na jihozápadním svahu hory Sokol jsou v křemenných pískovcích vyvinuty jeskyně Matěje Krucinovského a elevace Kalich (500 m n. m.). Ze Sokola je možno severovýchodním směrem vidět vztyčené korycanské vrstvy budující Suché skály. Pískovce ne vrchu Sokol jsou ještě proraženy systémem bazanitových žil. Ty utuhly většinou pod povrchem a ve vrcholové části Sokola se na úroveň žil dosud nedostala ani eroze. Pouze skalka ne sv. svahu je lemována relikty strusek, které značí, že v tomto místě patrně došlo k erupci strombolského typu a magma tu komunikovalo s povrchem. Plošiny na jv. a j. svahu jsou také tvořeny bazanitem. Na těchto plošinách je bazanit výrazně vesikulární a patrně představuje relikty lávových proudů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM - terciér - alkal. vulkanity v západosudetské (lužické) oblasti
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - svrchní turon, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: sedimentologie, vulkanologie, geologie, petrologie
Jevy: skála, láva, litologické rozhraní, vrstva, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: pískovec, bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná studijní lokalita pro geology, petrografy, vulkanology a sedimentology.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Prozatím není předmětem střetů zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rejchrt Miroslav, 13.07.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.01.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3198 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3198.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály u Kalicha, Petr Neubert, 2010
Skály u Kalicha, voštinovité zvětrávání v pískovcích, Alena Neubertová, 2010
Pohled na Suché skály od Besedických skal ze Sokola, Alena Neubertová, 2010
Skály u Kalicha, voštinovité zvětrávání v pískovcích, Alena Neubertová, 2010
Skály u Kalicha, voštinovité zvětrávání v pískovcích, Alena Neubertová, 2010
Skály u Kalicha, Alena Neubertová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]