Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Perštejnec

Vyhledávání

Perštejnec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Perštejnec
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Zářez hlavní silnice ve v. svahu údolí v obci
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna obnažená zářezem silnice - glaukonitické pískovce s ichnofosiliemi.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3191

Geologie

Geologická charakteristika: V obci Perštejnec je asi 200 m dlouhý a až 11 m vysoký zářez silnice v pískovcích korycanských vrstev. Jedná se o žlutavé glaukonitické křemenné pískovce s vápnitým tmelem, středně vytříděné. Lokalita je význačná přítomností hojných ichnofosilií – stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů v písčitém dně svrchnocenomanského moře. V celém vrstevním sledu jsou hojné především ichnofosilie ichnorodu Ophiomorpha mající vertikální až subvertikální, vzácně subhorizontální šachtice a chodby kruhovitého průřezu, jejichž původci jsou členovci řádu Decapoda. Ichnofosilie dosahují délky až 20 cm, průměr u okolo 1–1,5 cm a snadno vyvětrávají z okolního pískovce, neboť jsou vyplněny vápnitějším sedimentem s menším podílem křemenných zrn. Vzácněji se vyskytují vertikální šachtice nezvykle velkých ichnofosilií o délce až 90 cm a průměru až 10 cm. Z bezobratlých fosilií byly nalezena pouze spongie náležící pravděpodobně rodu Chonella.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, geomorfologie
Jevy: transgrese, vrstva, zkameněliny - fauna, ichnofosilie, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyty ichnofosilií a spongií
Střety zájmů: dopravní stavby, vegetace
Popis střetů zájmů: Silniční zářez uprostřed obce podléhá destrukci díky přebujelé vegetaci
Stav lokality: ucházející

Literatura

Štědrá ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3191 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3191.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlý silniční zářez v druhohorních křídových pískovcích korycanských vrstev. Lokalita je význačná přítomností hojných zkamenělých stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů na dně cenomanského moře., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlý silniční zářez v druhohorních křídových pískovcích korycanských vrstev. Lokalita je význačná přítomností hojných zkamenělých stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů na dně cenomanského moře., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlý silniční zářez v druhohorních křídových pískovcích korycanských vrstev. Lokalita je význačná přítomností hojných zkamenělých stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů na dně cenomanského moře., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlý silniční zářez v druhohorních křídových pískovcích korycanských vrstev. Lokalita je význačná přítomností hojných zkamenělých stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů na dně cenomanského moře., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlý silniční zářez v druhohorních křídových pískovcích korycanských vrstev. Lokalita je význačná přítomností hojných zkamenělých stop po vrtavé a hrabavé činnosti organismů na dně cenomanského moře., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Zářez silnice v obci Perštejnec protínající sled žlutavých glaukonitických křemenných pískovců s vápnitým tmelem (korycanské vrstvy, perucko-korycanské souvrství)., Radek Vodrážka, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]