Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Košťálov - Kundratice, rudnický obzor

Vyhledávání

Košťálov - Kundratice, rudnický obzor

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Košťálov
Mapové listy: 0341, 03413
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Jjz. od Kundratic v rokli pravostranný přítoku Kundratického potoka
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kolem 500 m dlouhá řada většinou drobných výchozů v roklině potůčku s výchozy rudnického obzoru vrchlabského souvrství
ID : 3175

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde zelenošedé a šedé prachovce a tence vrstevnaté prachovité jílovce s polohami bituminózních vápenců a černých lupenitých bituminózních jílovců . Časté jsou karbonátové konkrece. Jde o horniny rudnického obzoru vrchlabského souvrství. Běžně se zde vyskytují rostlinné i živočišné fosilie (časté koprolity žraloků). Stejný obzor vystupuje na levém břehu Kundratického potoka na lokalitě Doly.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: litologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy rudnického obzoru, paleontologické nálezy
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Prouza, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-413 Semily. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.04.10
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 11.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3175 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3175.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zelenošedé a šedé prachovce a tence vrstevnaté prachovité jílovce s polohami bituminózních vápenců a jílovců rudnického obzoru vrchlabského souvrství vystupují také na levém břehu zářezu Kundratického potoka., Markéta Vajskebrová, 2017
Zelenošedé a šedé prachovce a tence vrstevnaté prachovité jílovce s polohami bituminózních vápenců a jílovců rudnického obzoru vrchlabského souvrství vystupují také na levém břehu zářezu Kundratického potoka., Markéta Vajskebrová, 2017
Zelenošedé a šedé prachovce a tence vrstevnaté prachovité jílovce s polohami bituminózních vápenců a jílovců rudnického obzoru vrchlabského souvrství vystupují také na levém břehu zářezu Kundratického potoka., Markéta Vajskebrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]