Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod Jírovou horou

Vyhledávání

Pod Jírovou horou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Žabokrky
Mapové listy: 0433, 04332
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Východní úpatí kóty 484 (Jírova hora). V lese nad cestou podél Metuje.Cca 50 m od železničního přejezdu u kostela.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy arkózovitých pískovců s průřezem kmene araukaritu.
ID : 3166

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném a částečně zarostlém lomě v arkozovitých pískovcích místy až slepencích odolovského souvrství zbytky po kmeni araukaritu. JEho průměr je cca 30 cm.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: paleontologie, sedimentologie
Jevy: araukarity (prokřemenělá dřeva)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskat kmene araukaritu v rámci CHKO Beoumovsko.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

ásler R. – Tásler R. (1993): Odborná prověrka evidovaných lokalit geologického charakteru státní ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko /permokarbon a trias Žacléřské vrchoviny/. – MS. str. 28. Archiv CHKO Broumovsko

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 13.11.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3166 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3166.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytek araukaritu, Pavla Gürtlerová, 2010
Zbytek araukaritu, Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]