Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá v Pošumaví - vápencový lom

Vyhledávání

Černá v Pošumaví - vápencový lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Černá v Pošumaví
Mapové listy: 3223, 32233
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Opuštěný stěnový lom 250 m vsv. od kóty 813 (Vápenný vrch), 1 km j. od kostela v Černé v Pošumaví.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom v krystalickém vápenci
Technický objekt: lom
ID : 3159

Geologie

Geologická charakteristika: Stěna lomu je dlouhá ca. 80 m a vysoká 15 m. Základní horninou je masivní, světle šedý až šedý krystalický vápenec a další vložkové horniny českokrumlovské pestré skupiny moldanubika. střídající se s polohami biotitické pararuly. Některé partie mají nápadné barevné páskování. V západní části lomu je patrné detailní provrásnění horniny, zvýrazněné jemným páskováním vápence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), ložisková geologie
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný odkryv v krystalickém vápenci českokrumlovské pestré skupiny moldanubika.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nutnost zabraňovat skladování odpadů a stavebního materiálu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vrána S. et al. (2009): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. - MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vrána Stanislav, 28.01.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Kukal Zdeněk 08.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3159 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3159.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zaniklý lom v Černé v Pošumaví., Miroslav Toužimský, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]