Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Svatý Petr - štola Pavel a její okolí

Vyhledávání

Svatý Petr - štola Pavel a její okolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Špindlerův mlýn
Mapové listy: 0341, 03412
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Na pravém břehu Svatopetrského potoka.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Štola a zbytky dobývacích prostor po těžbě polymetalických rud
Technický objekt: štola, staré dobývky
ID : 3150

Geologie

Geologická charakteristika: Ve Svatém Petru, v okolí ústí Lovčího potoka do Svatopetrského potoka, se v dolech těžily rudy určitě již v 16. století (K. Gendorf), těžba stříbra probíhala pravděpodobně i dříve. V roce 1625 měl Albrecht z Valdštejna z těžby stříbra ve Svatém Petru značné výnosy. Geologickým průzkumem byly v roce 1957 obnoveny práce ze 16., 17. a 18. století, které byly zmáhané také v letech 1858 a 1907 až 1909. Rudy byly těženy v poloze pyroxenických erlánů, která leží v chloriticko-muskovitickém svoru a v muskovitickém svoru. Rudní poloha má směr 90° až 105°, úklon 80° až 85° k J a je značně tektonicky porušená. Podobná poloha byla zjištěna i na s. svahu hory Stoh. V roce 1953 byla objeveny křemen-barytové žíly s fluoritem, galenitem a chalkopyritem na pravém břehu Svatopetrského potoka. Po vytěžení 120 m dlouhou štolou s jedním patrem bylo toto ložisko opuštěno. Štola je nyní uzavřená, ale je udržovaná. V okolí jsou stařiny po těžbě. Lokalita je přístupná terénním vozidlem po neasfaltované, ale dobré silnici.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, litologie, mineralogie
Jevy: minerál, skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: svor, erlan
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Štola cenná z geologického i historického hlediska.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Rejchrt, M., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 1 : 25 000 03-412 Špindlerův Mlýn. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 24.03.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.11.15, Vajskebrová Markéta 13.07.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3150 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3150.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Důlní dílo Svatý Petr - uzavřená štola Pavel ústící v toku Svatopetrského potoka. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Důlní dílo Svatý Petr - uzavřená štola Pavel ústící v toku Svatopetrského potoka., Markéta Vajskebrová, 2017
Důlní dílo Svatý Petr - uzavřená štola Pavel ústící v toku Svatopetrského potoka., Markéta Vajskebrová, 2017
Důlní dílo Svatý Petr - uzavřená štola Pavel ústící v toku Svatopetrského potoka., Markéta Vajskebrová, 2017
Důlní dílo Svatý Petr - uzavřená štola Pavel ústící v toku Svatopetrského potoka., Markéta Vajskebrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]