Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sněžné jámy a Vysoké kolo

Vyhledávání

Sněžné jámy a Vysoké kolo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Bedřichov v Krkonoších
Mapové listy: 0323, 03234
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Asi 500 m sz. od vrcholu Vysokého Kola (1503 m)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mohutné kary Sněžných jam
ID : 3132

Geologie

Geologická charakteristika: Asi 500 m sz. od vrcholu Vysokého Kola (1503 m) se otvírají na polské straně Krkonoš mohutné kary Sněžných jam. Ve stěnách karu je patrné husté rozpukání podle dvou systémů strmých puklin. Přístup na vyhlídku je však umožněn po červené turistické značce, která vede podél státní hranice střídavě po území obou států. Ve Sněžných jamách a v celém masivu Vysokého Kola vystupuje světle šedý nebo narůžovělý jemně až drobně zrnitý aplitický, místy leukokratní granit. Je to hornina nápadná přítomností idiomorfních vyrostlic křemene až do 6 mm. Leukokratní granit masivu Vysokého kola se vyznačuje kolísavou a často zvýšenou magnetickou susceptibilitou kolísající v rozmezí 0,06-1,82 (10-3 SI), obsahy přirozených radioaktivních prvků, hlavně uranu jsou poměrně vysoké: K = 4,0-4,3 hm. %, U = 14,3-15,7 ppm, Th = 25,6-29,2 ppm. Měření radioaktivity byla provedena jednak na výchozu nad Sněžnou jámou a v blocích na v. svahu Vysokého Kola těsně pod vrcholem. Západně od vrcholu Vysokého kola se v louce nachází přístřešek Kamenné studánky, druhého nejvýše položeného pramene v České republice.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kar
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Charakteristické horniny a útvary geol. oblasti v souvislosti s mapováním 1 : 25 000
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáček, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 1 : 25 000 03-234 Dolní Mísečky. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 12.03.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.09.13, Vajskebrová Markéta 19.07.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3132 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3132.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Masiv Vysokého kola a pohled do karů Sněžných jam., Markéta Vajskebrová, 2017
Masiv Vysokého kola a pohled do karů Sněžných jam., Markéta Vajskebrová, 2017
Masiv Vysokého kola a pohled do karů Sněžných jam., Markéta Vajskebrová, 2017
Pramen Kamenné studánky na úbočí Vysokého kola., Markéta Vajskebrová, 2017
Masiv Vysokého kola a pohled do karů Sněžných jam., Markéta Vajskebrová, 2017
Masiv Vysokého kola a pohled do karů Sněžných jam., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]