Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenický vodopád

Vyhledávání

Kamenický vodopád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Dolní Rokytnice
Mapové listy: 0323, 03233
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 2km ssv. od rozcestí v Harrachově (Harrachova cesta). 1km jjv. od kóty 1059 m Mrtvý vrch.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v korytě Kamenice. Plochý vodopád.
ID : 3127

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy v korytě Kamenice, drobné vodopády a kaskáda zvaná Kamenický nebo také Plochý vodopád tvořené drobně zrnitým biotitickým až leukokratním granitem. Hornina je jemně až drobně zrnitá světle šedobílá až narůžovělá. Občas obsahuje nápadné vyrostlice křemene do 3 mm. Má nízký obsah biotitu, skládá se hlavně z cca 25-40 % K- živce, kolísavého podílu plagioklasu a křemene. Z akcesorických minerálů je vedle sekundárního chloritu místy častý opakní minerál (až 1 %). Dále byli zjištěny muskovit, klinozoisit, apatit, zirkon a vzácně allanit do 0,15 mm, lokálně limonit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: litologie, geomorfologie
Jevy: výchoz, vodopád
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní výchozy granitu v korytě Kamenice a drobné vodopády.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mrázová Š., red. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 1 : 25 000 03-2333 Harrachov. Česká geologická služba. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 10.03.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 28.11.17, Kukal Zdeněk 08.02.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3127 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3127.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenický nebo Plochý vodopád odhalující na dně drobně zrnitý biotitický až leukokratní granit., Markéta Vajskebrová, 2017
Kamenický nebo Plochý vodopád odhalující na dně drobně zrnitý biotitický až leukokratní granit., Markéta Vajskebrová, 2017
Kamenický nebo Plochý vodopád odhalující na dně  drobně zrnitý biotitický až leukokratní granit., Markéta Vajskebrová, 2017
Kamenický nebo Plochý vodopád odhalující na dně drobně zrnitý biotitický až leukokratní granit., Markéta Vajskebrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]