Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mumlavský vodopád

Vyhledávání

Mumlavský vodopád

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Harrachov
Mapové listy: 0323, 03233
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Mumlavský vodopád se vyskytuje v dolní části erozního Mumlavského dolu, v. od Harrachova.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vodopád, obří hrnce v korytě Mumlavy
ID : 3126

Geologie

Geologická charakteristika: Mumlavský vodopád se vyskytuje v dolní části erozního Mumlavského dolu, v. od Harrachova. Je nejvodnějším krkonošským vodopádem, 9,9 m vysokým a 9 - 10 m širokým. Jeho sklon je až 60 stupňů a průměrný průtok 750 l/s. Na jeho úpatí jsou v hrubozrnném výrazně porfyrickém biotitickém granitu vymleté dva obří hrnce, další tři ještě větší jsou nad vodopádem. Obří hrnce jsou pravidelné deprese hrncovitého tvaru ve skalnatém dnu potoků a řek. Jsou hlubší než širší, s ohlazenými stěnami. Vznikají tzv. evorzí, tj. krouživým pohybem vody, erodující dno pomocí valounů. Nejhojnější jsou v místech velkých vírů, zejména pod vodopády nebo v peřejích. Zde se nazývají také Čertova oka. Vodopád se řadí mezi vodopády celistvé a úklonné s kaskádovitými znaky. Největší sílu má vodpodád při jarním tání, v zimě zde vzniká ledopád.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie
Jevy: evorzní hrnec
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mumlavský vodopád se vyskytuje v dolní části erozního Mumlavského dolu, v. od Harrachova. Je nejvodnějším krkonošským vodopádem, 8 m vysokým. Na jeho úpatí jsou v hrubozrnném výrazně porfyrickém biotitickém granitu vymleté dva obří hrnce, další tři ještě větší jsou nad vodopádem.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š., red. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 1 : 25 000 03-2333 Harrachov. Česká geologická služba. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 10.03.09
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 19.07.17, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3126 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3126.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mumlavský vodopád - nejvodnatější v Krkonoších., Markéta Vajskebrová, 2017
Řeka Mumlava překonává soustavu skalních prahů a vytváří vodopádky, z nichž nejvyšší je osmimetrový Mumlavský vodopád., Markéta Vajskebrová, 2017
Řeka Mumlava překonává soustavu skalních prahů a vytváří vodopádky, z nichž nejvyšší je osmimetrový Mumlavský vodopád., Markéta Vajskebrová, 2017
Mumlavský vodopád - informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Řeka Mumlava překonává soustavu skalních prahů a vytváří vodopádky, z nichž nejvyšší je osmimetrový Mumlavský vodopád., Markéta Vajskebrová, 2017
Mumlavský vodopád - nejvodnatější v Krkonoších., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]