Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Prunéřovického potoka - amfibolity

Vyhledávání

Údolí Prunéřovického potoka - amfibolity

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Místo
Mapové listy: 0144, 01444
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Skalnatý ostroh na hraně údolí Prunéřovského potoka z. od obce Místo
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy
ID : 3110

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatý ostroh na hraně údolí Prunéřovského potoka je tvořen až několik desítek metrů vysokými výchozy amfibolitu. Amfibolit je drobnozrnný, většinou masivní. Foliační plochy patrné jen místy, kde je vyvinutý náznak páskování, jsou nepravidelně provrásněné kolem budinovaných bloků. Mocnost polohy amfibolitového tělesa je proměnlivá, jedná se patrně o nepravidelně budinovanou polohu, sledovatelnou i na pravé straně údolí Prunéřovského potoka. Z jihu i severu jsou amfibolity obklopeny středně zrnitými, převážně muskovitickými ortorulami
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: litologie
Jevy: skalní ostroh, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy amfibolitů - charakteristická lokalita pro horniny v rámci mapy 1:25 000.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 11-444 Klášterec nad Ohří. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 06.02.09
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3110 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3110.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]