Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Břestecká skála

Vyhledávání

Břestecká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Uherské Hradiště
Katastrální území: Břestek
Mapové listy: 2533, 25331
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Nachází se v nadmořské výšce 280 - 400 m n. m., asi 1,5 km severozápadně od obce Břestek v centrální části Chřibů, k. ú. Břestek.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Členité pískovcové skály v lesním porostu na jižním úbočí vrchu Komínek (455,8 m n. m.).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3075

Geologie

Geologická charakteristika: Břestecká skála leží v horní části strukturního hřbetu tvořeného lukovskými vrstvami paleocenního stáří (hostýnské souvrství račanské jednotky magurského flyše). Hřbet, protažený zhruba ve směru jz.–sv., přechází v horní části v pískovcový hřeben s mrazovým srubem a strukturním svahem, kde se nacházejí i nejzajímavější skalní útvary, které se člení na tři části nazývané Hlavní kámen, Plotna a Východní věžka. Při horním okraji rezervace se nachází drobná puklinová jeskyně.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén - svrchní paleocén
Témata: botanika, geologie, geomorfologie, zoologie, archeologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřbet, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2156     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geomorfologický útvar s reliktním výskytem borovice lesní a původní karpatské ostřicové dubohabřiny. Vyhlášeno Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 7/2002 ze dne 20. května 2002. Výměra: 4,1 ha. V okolí jsou stopy prehistorického osídlení z období staršího i mladšího neolitu.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, sport, turistika
Popis střetů zájmů: Skály jsou využívány horolezci (popsáno celkem 20 tras), pod skalami v chráněném území je nelegální tábořiště.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Skály jsou využívány horolezci (popsáno celkem 20 tras), pod skalami v chráněném území je nelegální tábořiště. 23.09.2009; Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Rezervační kniha. Dep. KÚ Zlín, AOPK ČR. Hartl, P., Kubíček, P. (1991): Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále. Sbor. Čes. georg. Společ.; svazek: 96; sešit:4; s. 256-258.; Krupičková (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Břestecká skalka. Uherské Hradiště.; Kohoutová (2000): Ochrana geologických lokalit na okrese Uherské Hradiště. Brno.; Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stanzelová Zuzana, 23.09.09
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3075 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3075.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]