Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vojenské cvičiště Bzenec

Vyhledávání

Vojenské cvičiště Bzenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Bzenec
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Menší písečné přesypy v Ratíškovické pahorkatině, při silnici Bzenec-Strážnice, asi 2 km na j od Bzence.
Přístup k lokalitě: - autobusem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m) - geol.exkurze
Charakteristika objektu: Písečné přesypy
ID : 3072

Geologie

Geologická charakteristika: Území budují kvartérní eolické sedimenty, které byly vyváty z teras řeky Moravy. Charakteristické jsou písečné přesypy, tvořené téměř čistými křemennými zrny, s nepatrnou příměsí jiných materiálů. Písky jsou prakticky neschopné dalšího zvětrávání.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1713     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bývalé cvičiště, společenstva vátých písků, botanicky a entomologicky vysoce hodnotné území
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 4.9.2012; beze změny, umístěna informační cedule 16.8.2016;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.505 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 18.02.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.04.12, Havlíček Pavel 04.09.12, Kukal Zdeněk 22.10.12, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3072 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3072.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační cedule PP Vojenské cvičiště Bzenec., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Lokalita PP Vojenské cvičiště Bzenec., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Přírodní památka Váté písky - terén v okolí trati. , Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]