Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Děvín

Vyhledávání

Děvín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Děvín, Milhostov, Nová Ves u Křižovatky
Mapové listy: 1114, 11141
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Údolní niva a levý svah údolí Lužního potoka mezi osadou Děvín a nár. přír. rezervací Soos , asi 1,1 km na Z od obce Milhostov v Chebské pánvi.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Údolní niva s ložisky rašeliny
ID : 3061

Geologie

Geologická charakteristika: V údolní nivě Lužního potoka leží až 3m mocná ložiska rašeliny, s mofetami a minerálními prameny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: kvartérní geologie, hydrogeologie
Jevy: rašeliniště, mofeta
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů), akvatická (činnost vody)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1265     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště, lokalita muchomůrky olšové
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Území je ohrožováno odpadními vodami z těžby jílů, které jsou zčásti odváděny do Lužního potoka .
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.144 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 17.02.09
Aktualizoval(a): Hrazdíra Petr 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3061 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3061.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]