Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Martinské stěny

Vyhledávání

Martinské stěny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Dřevčice
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Výrazná skalní hrana nad Komářím dolem, 2 km západně obce Dřevčice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcové skály jizerského souvrství s cennou specifickou geomorfologií
ID : 3044

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a eolické zvětrávání v podobě voštin a říms. Vyvinuty jsou surové půdy s hrubě skeletovitým rozpadem hornin a nevýraznou humifikací.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: botanika, geomorfologie, zoologie
Jevy: skalní defilé, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2192     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyjímečné ukázky reliktního rozvolněného boru na pískovcových skalách se vzácnými společenstvy bezobratlých živočichů. Zároveň se jedná o jedinečnou ukázku geomorfologie pískovcových stěn.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je bez střetu zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Rezervační kniha PP Martinské stěny, ÚSOP, AOPK ČR, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stanzelová Zuzana, 26.08.09
Aktualizoval(a): Stanzeová Zuzana 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3044 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3044.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]