Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stříbrný vrch

Vyhledávání

Stříbrný vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Hvězda pod Vlhoštěm
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Severozápadní část masívu Stříbrného vrchu, 1 km jižně obce Hvězda
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcové skály porostlé acidofilním borem s rozvolněným stromovým patrem.Významně zastoupeny jsou i holé pískovcové skály tvořící geomorfologicky hodnotné skalní útvary.
ID : 3043

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a mechanické zvětrávání v podobě voštin a říms. Půdy jsou mělké kambizemě se svrchní vrstvou žlutošedé hlinitopísčité, slabě skeletovité zeminy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, zoologie, botanika
Jevy: skalní město, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2190     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyjímečné ukázky reliktního rozvolněného boru na pískovcových skalách se vzácnými společenstvy bezobratlých živočichů a geomorfologicky hodnotné skalní útvary.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Rezervační kniha PP Stříbrný vrch,ÚSOP AOPK ČR, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stanzelová Zuzana, 26.08.09
Aktualizoval(a): Stanzeová Zuzana 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3043 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3043.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pískovcové skály jsou tvořeny typickými druhohorními kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]