Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zadní Hády

Vyhledávání

Zadní Hády

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Kanice
Mapové listy: 2441, 24413
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Část lesního komplexu Ochozských plošin kolem k. 465 m n. m. a přilehlé svahy údolí Kuního potoka a jeho levého přítoku v Bílovickém hřbetu , na SV od Resselovy hájovny, 2 km na V od Bílovic nad Svitavou.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný zasucený lom v západní části polygonu
Technický objekt: lom
ID : 3025

Geologie

Geologická charakteristika: Území leží na styku devonských světlešedých vilémovických vápenců macošského souvrství a podložních červenohnědých siliciklastik (slepenců a pískovců) pravděpodobně spodnodevonského stáří, které vystupují na svazích pod plošinou. Vápence místy překryty spraší. Lavicovité světlešedé mikritové vilémovické vápence náležejí macošskému souvrství, jsou výrazně fosiliferní a lomem prochází stachyodový horizont. Mírně upadající vrstvy jsou zvlněné, převažují úklony k VJV.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: devon, frasn
Témata: petrologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, slepenec (konglomerát) , pískovec, spraš
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 594     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vápencové území se zbytky skalních stepí a smíšených porostů. Typová lokalita "stachyodového obzoru" macošského souvrství.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Současný stav neznámy, nutná revize 04.11.2011;Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu.04.11.2011

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.350 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 08.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 06.09.11, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3025 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3025.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]