Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Balcarova skála - Vintoky

Vyhledávání

Balcarova skála - Vintoky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Ostrov u Macochy
Mapové listy: 2423, 24233
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Pravý i levý svah Ostrovského žlebu s kótou 488 m n.m. s jeskyní Balcarkou a Suchdolské plošiny, na J od obce Ostrov u Macochy.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové území, jeskyně, propasti
ID : 3020

Geologie

Geologická charakteristika: Rezervace je situována na kontaktu vápenců Moravského krasu s nekrasovými horninami drahanského kulmu. V území je zastoupeno jak macošské souvrství s vilémovickými vápenci, tak i líšeňské souvrství s vápenci křtinskými. Charakteristický je bohatý výskyt povrchových a podzemních krasových jevů. Z povrchových jevů jsou to především ponory Krasovského potoka a různé formy škrapových polí. Podzemní krasové jevy jsou zastoupeny složitým jeskynním systémem Balcarky s bohatou sintrovou výzdobou, Vintoků a Šamalíkových jeskyní. Šamalíkovy jeskyně (propasti) jsou exkluzivní tím, že jsou vyhloubeny v litotypu hlíznatých křtinských vápenců. Balcarka je významnou paleolitickou magdalienskou stanicí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: frasn, famen
Témata: historie, geomorfologie, petrologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: jeskyně krasová, škrapy, ponor, závrt
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1930     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeskyně Balcarka, Vintocká propast, Šamalíkovy jeskyně, společenstva skalních stepí
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turistika - nutno stanovit limity návštěvnosti
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Dobrý 04.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.686 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 17.02.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 02.09.11, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3020 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3020.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2016
Krápníková výzdoba v jeskyni Balcarka., Pavel Bokr, 2016
Krápníková výzdoba v jeskyni Balcarka., Pavel Bokr, 2016
Krápníková výzdoba v jeskyni Balcarka. Stalaktit je vychýlený v důsledku proudění vzduchu., Pavel Bokr, 2016
Pavel Bokr, 2016
Krápníková výzdoba v jeskyni Balcarka., Pavel Bokr, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]