Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Synalovské kopaniny

Vyhledávání

Synalovské kopaniny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Synalov
Mapové listy: 2414, 24143
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Svahy Sýkoře (701,7 m n.n.)v Sýkořské hornatině, 600 m na SZ od Synalova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Kongeliflukční balvanité proudy bítešské ortoruly.
ID : 2994

Geologie

Geologická charakteristika: Od skalnatého vrcholu Sýkoře sestupují mírnými svahy téměř 1 km dlouhé balvanité kongeliflukční proudy bítešské ortoruly vzniklé působením periglaciálních kryogenních procesů v pleistocénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1470     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická pastvinná lada. Geomorfologické jevy zpusobené periglaciálními kryogenními procesy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.176 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 16.12.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2994 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2994.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]