Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podhradské skály

Vyhledávání

Podhradské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Korolupy
Mapové listy: 3322, 33223
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalnatý levý svah hluboko zaříznutého údolí Dyje pod k. 454,1 m n. m. v Uherčické pahorkatině, s. od obce Podhradí nad Dyjí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály nad řekou Dyjí v muskovit-biotitických pararulách
ID : 2982

Geologie

Geologická charakteristika: Území je součástí podhradské jednotky moravika. Převládající horninou jsou světlé muskovit-biotitické pararuly. V menší míře jsou ve srázu přítomny šedozelené amfibolity, šedobílé páskované mramory a erlany. Žleby jsou zčásti zaplněny sutěmi a písčitohlinitými svahovinami.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: suť, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: pararula, mramor (krystalický vápenec, dolomit), amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1948     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nachází se zde cenná rostlinná společenstva na strmých výslunných svazích. Lokalita má i významnou krajinářskou hodnotu. Dnešní chráněné území má rozlohu 10,89 ha a je vyhlášeno od roku 1998. Geomorfologicky zajímavá lokalita.
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Rekreačně využívaná oblast - instalace info tabule
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi geologického významu lokality . 23.8.2012; Teréní revize proběhla 1.11.2014. Lokalita je součástí geomorfologicky malebného údolí Dyje. Lokalita je významná pro geologické mapování oblasti. 25.3.2015;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.624 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 05.02.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.08.12, Buriánek David 27.11.12, Hrdličková Kristýna 01.11.14, Gürtlerová Pavla 25.03.15, Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 16.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2982 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2982.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2014
Pavla Gürtlerová, 2014
Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]