Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tabulová

Vyhledávání

Tabulová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Bavory, Perná, Klentnice
Mapové listy: 3414, 34142
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Bradlo Stolová hora (458,5 m n.m.) V Pavlovských vrších západně od Klentnice.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Stolová hora
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2947

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem (zbytek jednotného erozního povrchu pliocénního stáří) je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy, svahy kryjí hlinitokamenité sedimenty z poslední doby ledové, místy se vyskytuje spraš. Na vrcholu existovalo v mladší době bronzové opevněné hradiště nyní stojí na temeni Stolové hory anténní stožár.
Regionální členění: Karpaty - bradlové pásmo - kopanický vývoj (příbradlový)
Stratigrafie: mezozoikum - jura
Témata: geomorfologie, sedimentologie, botanika
Jevy: stolová (tabulová) hora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, spraš
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5967     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní společenstva s a suché trávníky na vápencovém podkladě s bohatou teplomilnou florou a faunou. V roce 2000 administrativně připojena PR Růžový vrch (id 2948) a PP Kočičí kámen (id 2949). Výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem (zbytek jednotného denudačního povrchu pliocénního stáří), který je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Na vrcholu existovalo v mladší době bronzové opevněné hradiště.
Součást VCHÚ: CHKO Pálava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Jižní úpatí a západní svahy jsou zbavovány porostů křovin. Obnovena pastva ovcí a koz vhodná pro péči o suché trávníky.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: postupná změny na pastviny 15.10.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 772-774, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 11.12.08
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 15.10.12, Krejčí Zuzana 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2947 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2947.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]