Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pustá Rybná

Vyhledávání

Pustá Rybná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Pustá Rybná
Mapové listy: 1433, 14333
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Ve starých lůmcích a malých výchozech v prudkém svahu u lyžařského vleku na v. okraji Pusté Rybné
Charakteristika objektu: Opuštěné lůmky, výchozy hornin
Technický objekt: lom
ID : 2944

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde dvojslídné svory svrateckého krystalinika, které místy obsahují granát. Ve svorech se objevují polohy načervenalých ortorul, které jsou velmi podobné typickým svrateckým migmatitům. Tyto polohy jsou orientovány kose ke strmé foliaci ve svorech a mohou tak reprezentovat předmetamorfní vztah obou typů hornin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: svor

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita charakteristická pro výskyt grnátických svorů svrateckého krystalinika v rámci mapování 1:25 000
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 14.11.08
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 05.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2944 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2944.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]