Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Happova skála

Vyhledávání

Happova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Rychnov
Mapové listy: 1433, 14333
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Nachází se na mírném, k S orientovaném svahu (foto 10-1) 1 km s. od Pusté Kamenice u silnice Hlinsko – Polička ve výšce 627 m n. m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Až 12 m vysoké skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2940

Geologie

Geologická charakteristika: Poměrně rozsáhlý skalní útvar je tvořen dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika. Migmatity mají výraznou páskovanou stavbou, která je vrásněna drobnými zig-zag vrásami. Hornina se rozpadá na drobné ostrohranné úlomky podobající se rozpadu stébelnaté ortoruly, která vzniká v důsledku intenzivní deformace. Skalní útvar je výrazně asymetrický. Mírněji ukloněný (35–40°) je k SSV, což je podmíněno průběhem ploch foliace. K J a JZ je sklon 80–90°; tato část má podobu svislé až převislé skalní stěny, která představuje mrazový srub. Celková výška skalního útvaru je asi 12 m. Severním směrem se vyskytuje nižší skalka dosahující výšky asi 6 m. Pro skalní povrchy jsou typické drobné voštinovité mikrotvary, které vznikají zvětráváním podél ploch foliace a na ně kolmých tektonických puklin. V s. části lokality jsou drobné lomy zarostlé keřovou vegetací reprezentující zbytky po těžbě stavebního kamene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: mrazový srub, skála, skalní převis
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazný geomorfologický útvar v krajině, zvrásněné dvojslídné migmatitiy svrateckého krystalinika
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Diky blízkosti hlavní silnice, některé lůmky jsou odkladištěm odpadků. Částečně zarůstá křovinami.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 13.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2940 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2940.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Skály tvořené dvojslídnými migmatity svrateckého krystalinika., Jan Doucek, 2020
Jižní část výchozu, Pavla Gürtlerová, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]