Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Svratka

Vyhledávání

Svratka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Svratouch
Mapové listy: 1433, 14333
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Lom pod Louckým kopcem na sz. okraji Svratky
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2937

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu byly těženy hrubě zrnité metagranity. Granity jsou zde nehomogenně deformovány s vyvinutými různými stadií deformačních staveb. Nejlépe zachované reliktní granitické stavby jsou zachované v budinách o mocnosti v prvních metrech a délce do 20 m. Kolem budin se z porfyrických granitů vyvíjejí páskované mylonity až ultramylonity v zónách mocných do 50 cm. V reliktech jsou zachovány žíly hrubě zrnitých pegmatitů. Charakteristická je zde plochá stavba.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, charakteristická hornina, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metagranit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Deformační stadia metagranitů svrateckého krystalinika. Charakteristická lokalita pro horninu v rámci mapování 1:25 000.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů, vegetace
Popis střetů zájmů: bez střetů, lom zarostlý
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 13.11.08
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 13.01.08, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2937 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2937.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]