Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smetanova vyhlídka

Vyhledávání

Smetanova vyhlídka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Rváčov
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Oblý vrcholek /kóta 600/ porostlý březovým hájem asi 650 m jižně od obce Rváčov a okolní pole směrem ke Rváčovu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Na vrcholku přirozený odkryv, na poli pak svahové hlíny a suť. Celková výměra sledované lokality cca 2 ha. Morfologicky významný vrch.
ID : 291

Geologie

Geologická charakteristika: /podle V.Zieglera/: Přirozený výchoz livinického bazaltu a bazaltandezitu - mandlovcovitého melafyru na vrcholu kóty 600. Těleso obsahuje četné primární dutiny vyplněné buď chalcedonem, acháty či drůzami křemene a jeho barevných odrůd /nejčastěji křišťál, ametyst, záhněda, vzácněji citrin/ a drobnými krystaly analcimu. Na puklinách vyvinuty jaspisy s dendritickými vrostlicemi chloritů /tzv. mechové jaspisy/. O zdejším (tzv. melafyru) referuje Gotthardt /1933/, Ziegler /1977/, Ziegler /MS/.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: mineralogie, geologie, geomorfologie
Jevy: láva, minerál
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je v současnosti cenná především svou geologicky predisponovanou morfologickou pozicí, které umožňuje daleké výhledy směrem na Kozákov, do Krkonoš a vrchoviny v okolí Lomnice nad Popelkou. Dřívější naleziště nerostů melafyrové asociace /hlavně acháty, jaspisy, záhnědy, citriny/.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita v poli je každoročně obnovována orbou, ovšem přirozené výchozy andezitoidů s nerosty poblíž kóty jsou znehodnocovány zavážením polního pýru a zarůstáním nitrofilní vegetací.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gotthardt J./1933/: Petrografická povaha podkrkonošských melafyrů.-APPVČ,18,2,65 p.Praha. Ziegler V./1977/: Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj.-Bohemia centralis,6,p.7-42.Praha. Ziegler V./MS/: Geologické zajímavosti Českého ráje.-Pečky.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 10.11.93
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 18.03.03, Stárková Marcela 15.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 291 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/291.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na Kozákov., Marcela Stárková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]