Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Praděd

Vyhledávání

Praděd

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty nad Desnou, Domašov u Jeseníku.
Mapové listy: 1424,1442, 14244,14422
Geologická správní oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Zaujímá prostor hlavního hřebene (Malý Děd - Praděd - Petrovy kameny - Vysoká hole - Kamzičník - Velký Máj - Jelení hřbet), s dílčím výběžkem (Vysoká hole - Suť) a přilehlé uzávěry údolí na západě (Česnekový důl, Divoký důl)a na východě (Bílá Opava, Velký kotel, Malý kotel).
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrcholová partie Jeseníků s četnými mrazovými sruby a karovými uzávěry údolí
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2902

Geologie

Geologická charakteristika: Na budování geologické stavby se podílejí krystalické horniny desenské klenby a jejího obalu (migmatity, ruly, svory, metakvarcity, hlavně fylity, v břidlicích křemenné vložky). Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Horský ledovec vymodeloval kar Velké kotliny a karoid Malé kotliny. Periglaciálními pochody byla vypreparována izolovaná skaliska. Na Vysoké holi a v prostoru Petrových kamenů se nalézají polygonální půdy a girlandové půdy. Unikátním jevem je periglaciální skalní ledovec na Suti. Eluvia na hřbetech a plošinách holoroviny mají charakter mělkých skeletových zvětralin a přecházejí na svazích do deluviálních sedimentů, tvořených svahovými sutěmi. Plošiny holoroviny hlavního hřbetu často prudce spadají do hluboce zaříznutých údolí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: skalní stěna, kar, mrazový srub, soutěska, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: migmatit, svor, fylit, rula, kvarcit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1307     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Soubor významných geomorfologických jevů a horských ekosystémů v nejvyšších částech Hrubého Jeseníku, lokalita středoevropského významu. Přirozené bezlesí na horní hranici lesa, které má charakter vrcholových skal, alpinských holí a pramenišť, doplňují primárně bezlesá místa lavinových drah v karech. Nižší části pokrývají lesní porosty. Spektrum stanovišť doplňují drobná rozvodnicová vrchoviště. Jedno z nejbohatších nalezišť horské fauny a flóry v České republice s výskytem řady reliktů a několika endemických taxonů.
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: turistika, sport
Popis střetů zájmů: Rozvoj turistiky a sjezdového lyžování.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změny 30.10.2012;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 318 - 319, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 06.11.08
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 14.11.08, Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2902 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2902.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrcholové partie nejvyššího moravskoslezského pohoří - Petrovy kameny - mrazové sruby podmíněné hlubokým promrzáním vody zateklé do spár. , Radek Mikuláš, 2014
Vrcholové partie nejvyššího moravskoslezského pohoří - Petrovy kameny - mrazové sruby podmíněné hlubokým promrzáním vody zateklé do spár. , Radek Mikuláš, 2014
Pohled od Ovčárny., Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pohled od Ovčárny., Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]