Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rokytno

Vyhledávání

Rokytno

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Rokytno
Mapové listy: 2411, 24113
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: svah v. od obce Rokytno
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Hromadnice
ID : 2887

Geologie

Geologická charakteristika: Hromadnice na svahu v. od obce. Na hromadnicích byly vysbírány ukázky hornin divišovsko– rokytenského amfibolitového pruhu, které nikde v oblasti netvoří výchozy. Jsou to především granátické i páskované amfibolity a granulity, které právě v okolí Rokytna tvoří několik pruhů a čočkovitých těles.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, litologie
Jevy: suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita s charakteristickou ukázkou hornin divišovsko-rokytenského amfibolitového pruhu. V rámci mapového listu 1:25 000 tyto horniny netvoří skalní výchozy
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: špatný

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-113 Nové Město na Moravě. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrdličková Kristýna, 14.10.08
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 26.01.09, Kukal Zdeněk 07.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2887 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2887.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]