Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom v Popelkách - melafyry

Vyhledávání

Lom v Popelkách - melafyry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Lomnice nad Popelkou
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Starý lom /dnes mimo provoz/ při silnici z Lomnice n.P. do Rváčova po její pravé straně ca 2 km zsz. od kostela v Lomnici nad Popelkou.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Menší stěnový lom v melafyru jednoetážový, druhou etáž vytvořili sběratelé. Rozloha asi 0,5 ha.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 288

Geologie

Geologická charakteristika: Starý lom, dnes již zasucený a zarostlý s odkryvy masivního bazaltandezitu, místy s vesikulárními polohami s četnými dutinami vyplněnými chalcedonem, acháty, křemenem a jeho barevnými varietami (hlavně ametystem). Tento lom dříve představoval sběratelkou a mineralogickou lokalitu. Ze střední části lomu byla popsána měděná mineralizace, tvořená kupritem, který tvoří až 2,5 cm velké, cihlově až tmavě červené čočkovité agregáty. Měď byla zjištěna v tmelu tvořeném skvrnitým mladším jaspisem v poruchovém pásmu, jako mikroskopická součást žilek v jaspisové brekcii, V lomu byla zastižena spleť žilek a hnízd nerostů, zejména křemene a jeho odrůd, ke kterým patří křišťál, ametyst i záhněda s kalcitem a vzácnějším barytem. Z lomu pocházejí nálezy ryzího stříbra,chalkozínu, chryzokolu . V lomu je patrná vertikální odlučnost láv ( Poznámka. Na druhé straně silnice /pod skokanským můstkem, blízko býv. drůbežárny/ je druhý lom v Popelkách. Tento lom je však dnes již velmi zarostlý a zasucený, profil v něm i nálezy nerostů z něho v současné době nejsou známy).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: petrologie, mineralogie, geologie
Jevy: lávový proud, láva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi dobrý odkryv v efuzivním tělese lomnického vulkanického komplexu. Naleziště nerostné asociace podkrkonošských melafyrů
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků, sběratelství
Popis střetů zájmů: Postupné zarůstání spodní etáže lomu, které se však dá dobře odstranit. Dále drobné černé skládky do lomu vyvážené a hlavně intenzivní sběratelská činnost, která sleduje převážně zištné cíle.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M., Adamová M., Burda J., Čáp P., Drábková J., Dvořák I., Grygar R., Holásek O., Hroch T., Kycl P., Krupička J., Pécskay Z., Rapprich V., Rýda K., Řídkošil T., Skácelová Z., Šimůnek Z., Šebesta J., Tasáryová Z., Zajíc J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archiv ČGS.; Gotthardt J./1933/: Petrografická povaha podkrkonošských melafyrů.-APPVČ,18,2,65 p. Praha.; Ziegler V./1977/: Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj.-Bohemia centralis,6,p.7-42. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 15.11.93
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 20.05.03, Šimůnek Zbyněk 29.09.09, Stárková Marcela 15.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 288 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/288.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Subvertikální odlučnost v lávě v opuštěném lůmku. , Marcela Stárková, 2011
Opuštěný lůmek v bazaltandezitech., Marcela Stárková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]