Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oslavany pískovna

Vyhledávání

Oslavany pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Oslavany
Mapové listy: 2434, 24341
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1,2 km jz. od kostela v Oslavanech
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěná pískovna
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2871

Geologie

Geologická charakteristika: V karpatské předhlubni ojedinělá lokalita dokládající mělkomořskou sedimentaci plážových písků (bary, šikmé a křížové zvrstvení, čeřiny, hloubka sedimentace 0,5-5 m). Ve stěně opuštěné pískovny o délce 40 m a výšce 5 m vystupují světle béžové, jemně až středně, místy hrubě zrnité písky, v nadloží nasedají prachovité jíly vyplňující "kapsy". Písky obsahují redepozice z ottnangu a marinní foraminifery, měkkýše i nannoplankton spodního badenu (seznam viz Cicha, 1978). Lokalita představuje holostratotyp spodního badenu (moravu).
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: stratotyp, čeřiny, zvrstvení, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výchoz ve spodnobadenských plážových píscích s bohatou mikro i makrofaunou. Jedná se o holostratotypovou lokalitu moravu=spodního badenu, tudíž je velmi významná ze stratigrafického hlediska.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Lokalita byla zavážena, v současné době rekultivace ukončena, část stěny by měla zůstat přístupná.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: lokalita zavážena stavebním odpadem, stěna přístupná 1.8.2012; Stěna odkrytá ve větším rozsahu, dobře přístupná. 1.7.2016;

Literatura

Cicha, I. (1978): Moravien: Oslavany.- In: Papp, A. - Cicha, I. - Seneš, J. - Steininger, F.: M4 Badenien (Moravien, Wielicien, Kosovien). - Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys, Bd. VI, 146-148. Bratislava.; Nehyba, S. (2016): 3-Oslavany. - In: Tomanová Petrová, P. (ed): Excurion Guide, Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. 20-27, Masarykova Univerzita, Ústav geologických věd. Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 30.07.08
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 01.08.12, Tomanová Petrová Pavla 01.07.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2871 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2871.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky spodního badenu (příbřežní facie)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Písky spodního badenu (příbřežní facie)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Písky spodního badenu (příbřežní facie)., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Pískovna zavážená stavebním odpadem, stav k 1.8.2012., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Pískovna zavezená stavební sutí, stav k 1.8.2012., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Šikmé zvrstvení plážových spodnobadenských písků - ojedinělý výchoz ve spodnobadenských plážových píscích, Pavla Tomanová Petrová, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]