Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Závěj spraše u Zbečna

Vyhledávání

Závěj spraše u Zbečna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Zbečno
Mapové listy: 1214, 12144
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Strž na sz. okraji Zbečna. V
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez se závějí nepravidelně se střídajících poloh většinou světlehnědé až žlutohnědé, prachovité spraše s lokálním výskytem drobných cicvárů a ostrohranných úlomků šedých břidlic.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2868

Geologie

Geologická charakteristika: V typickém vývoji jsou zde odkryty kvartérní svahové, písčitojílovité, místy jílovité hlíny s úlomky hornin a sprašovou příměsí. Vytvářejí polohu ve svrchní části v. svahu strže v odkryté mocnosti cca 3 m. Ve vertikálním profilu se nepravidelně střídají polohy většinou světlehnědé až žlutohnědé prachovité spraše s lokálním výskytem drobných cicvárů a ostrohranných úlomků (2–5 mm) šedé břidlice a tenké, místy zprohýbané, několik cm mocné polohy tvořené množstvím plochých ostrohranných úlomků šedé břidlice o velikosti zhruba do 1,5 cm. Střídající se polohy se uklánějí po svahu v úhlu asi 10–30°. Směrem do hloubky stoupá nejen počet poloh s úlomky břidlic, ale narůstá i jejich mocnost a velikost klastů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil výchozem spraší
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: zatím bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Holásek,O. in Stárková M.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 13.06.08
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 16.12.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2868 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2868.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
svahové písčitojílovité, místy jílovité hlíny s úomky hornin a sprašovými polohami na sz. okraji Zbečna, Oldřich Holásek, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]