Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Výchoz žíly na z. okraji Zbečna

Vyhledávání

Výchoz žíly na z. okraji Zbečna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Zbečno
Mapové listy: 1214, 12144
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: na z. okraji Zbečna
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Dobře odkrytý výchoz žíly andezitu s odžilkem, který diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2866

Geologie

Geologická charakteristika: Žíly andezitu na z. okraji Zbečna (směrem k Brdatce)jsou dobře odkryté v zářezu silnice. Dvě žíly paleozoického stáří zde diskordantně prorážejí droby neoproterozoika. Západnější andezitová žíla je mocná 2,5 m, východnější asi 5 m, přičemž vzdálenost mezi žílami je asi 3 m. Orientovány jsou severojižně. Žíly tvoří šedá až šedozelená magmatická hornina, středně zrnitá s všesměrně uspořádanými vyrostlicemi živců.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, vulkanologie, petrologie
Jevy: intruze, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: andezit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: doklad postvariského magmatismu
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: V budoucnosti může zarůst vegetací
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vorel T. (2006) in Stárková M. a kol.: Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 13.06.08
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 16.12.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2866 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2866.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
žíla andezitu s odžilkem, diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika, Pavel Bokr, 2015
žíla andezitu s odžilkem, diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika, Pavel Bokr, 2015
žíla andezitu s odžilkem, diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika, Pavel Bokr, 2015
žíla andezitu s odžilkem, diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika, Pavel Bokr, 2015
žíla andezitu s odžilkem, diskordantně proráží sedimenty neoproterozoika, Pavel Bokr, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]