Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černá hora - Sněžné věžičky

Vyhledávání

Černá hora - Sněžné věžičky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice, Bedřichov
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Sv. část Černé hory (1087 n.m.) ve střední části Hejnického hřbetu
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní útvar Sněžné věžičky ve vrcholových partiích Černé hory a oblast jižně od vrcholu Čertův odpočinek.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2852

Geologie

Geologická charakteristika: Geologický podklad tvoří výrazně porfyrický, středně zrnitý granit s polohami drobnozrnné žuly. Na území rezervace se tyčí dvě skupiny skalních útvarů. Čertův odpočinek (jižně od vrcholu) a Sněžné věžičky. Územím prochází hlavní evropské rozvodí dvou moří: Černý potok odvádí vodu do Baltského moře a Jelení potok do Severního moře. Oba pramení na Vánoční louce.(Mackovčin a kol., 2002) Sněžné věžičky tvoří početnější skupinu skalních objektů různých geomorfologických typů - skalních hradeb, mrazových srubů, izolovaných skal (torů) a skalních věží.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: skála, rašeliniště, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání, organogenní (činnost organizmů)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2446     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vypreparované skalní útvary v porfyrickém granitu krkonoško - jizerského krystalinika je součástí chráněného území PR Černá hora, která je vyhlášena současně i na základě výskytu horských smrčin a rašeliniště, tokaniště tetřevů.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 27.10.2009; V roce 2014 rozšířena územní ochrana PR Černá hora až na vyhlídku Čertův odpočinek. Předmětem ochrany PR jsou i geomorfologické jevy. 16.3.2015;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 21.10.09, Gürtlerová Pavla 27.10.09, Gürtlerová Pavla 16.03.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2852 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2852.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní mísy na Čertově odpočinku., Markéta Vajskebrová, 2020
Sněžné věžičky, Markéta Vajskebrová, 2020
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]