Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sadská (kóta 225,8 m n.m.)

Vyhledávání

Sadská (kóta 225,8 m n.m.)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Sadská
Mapové listy: 1313, 13132
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: sz okraj Sadské, na výrazné vyvýšenině
Charakteristika objektu: kopec s drobnými lůmky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2849

Geologie

Geologická charakteristika: Bazi tvoří slínovce bělohorského souvrství přecházející do prachovců a laminovaných vápnitých pískovců až vápenců jizerského souvrství (střední turon)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geologie, paleontologie, litologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou, jedná se zde pravděpodobně o bazální sedimenty jizerského souvrství.
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, rekultivace
Popis střetů zájmů: aplanace lůmku

Literatura

Havlíček P. et al (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-132 Lysá nad Labem.-MS archiv. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 14.12.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2849 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2849.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Paleontologicky bohatá lokalita se střednoturonskou faunou v bazálních sedimentech jizerského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]