Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Budečská hráz u Přerova nad Labem

Vyhledávání

Budečská hráz u Přerova nad Labem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Přerov nad Labem
Mapové listy: 1313, 13132
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: severně od Přerova nad Labem, v nivě Labe
Charakteristika objektu: nasypaný protipovodňový val z roku cca 1850
ID : 2846

Geologie

Geologická charakteristika: nasypaný protipovodňový val - antropogenní sediment
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: archeologie, geologie
Jevy: koryto řeky
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: hlína
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: jedná se o protipovodňový val vysoký 2-3 m z roku asi 1850 mez Přerovem nad Labem a Císařskou Kuchyní. Jde o jediný významný doklad ochrany proti povodním před regulací Labe.
Střety zájmů: rekultivace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: možná likvidace při zemědělské činnosti

Literatura

Havlíček P. et al (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-132 Lysá nad Labem.-MS archiv. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 14.12.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2846 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2846.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]