Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Cihelna (hliniště) Lysá nad Labem

Vyhledávání

Cihelna (hliniště) Lysá nad Labem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Lýsá nad Labem
Mapové listy: 1313, 13132
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: opuštěná cihelna na západním okraji Lysé nad Labem
Charakteristika objektu: stěnový výchoz
Technický objekt: hliniště
ID : 2845

Geologie

Geologická charakteristika: střednoturonské prachovce a jemnozrnné pískovce jizerského souvrství
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geologie, paleontologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významná střednoturonská poleolontologická lokalita s bohatou faunou
Střety zájmů: rekultivace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: probíhající rekultivace svahu, demolice objektu bývalé cihelny

Literatura

Havlíček P. et al (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-132 Lysá nad Labem.-MS archiv. ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 14.12.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2845 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2845.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stanislav Čech, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]