Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Líšná

Vyhledávání

Líšná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Líšná
Mapové listy: 2311, 23111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Lom u silnice na levém břehu Fryšávky cca 1 km jz. od osady Líšná
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Ve starém opuštěném stěnovém lomu jsou odkryty pyroxen-granátické skarny a kontakt s žílami pegmatitu a zajímavými minerály
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2837

Geologie

Geologická charakteristika: Mineralogicky zajímavé jsou žíly pegmatitů prorážející skarn. Na styku obou hornin docházelo k amfibolizaci skarnu a jeho resorpci pegmatitem. V z. části lomu je v žíle pegmatitu vyvinuta partie bílého i fialového fluoritu. Převažují páskované granáticko-pyroxenické skarny, místy , přecházející do granátovců, popř. světlých klinopyroxenových skarnů až erlánů. Skarny jsou proráženy pegmatitem, hojně popisovaným v literatuře. V pegmatitech útržky resorbovaných pyroxenů a amfibolů. V pegmatitu nálezy skorylů a mikroklinu a zirkonu (Kruťa 1966). Ve skarnech kromě rudních minerálů (magnetit) nálezy apatitu, epidotu, hedenbergitu, prehnitu, vesuvianu aj.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: skalní defilé, vyrostlice, žíla (magmatická), minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kaustická metamorfóza), hydrotermální mineralizace
Hornina: skarn, pegmatit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zajímavé geologické fenomény, mineralogická lokalita
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: vegetace, sběratelství
Popis střetů zájmů: Náletová vegetace zakrývá skalní defilé.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Slavík (1951); Pertoldová J. (2007): Korelace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika. MS, ČGS, Praha.; Burkart, E.(1953): Moravské nerosty a jejich literatura. Nakl. ČSAV. Praha.; Kruťa, T.(1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Mor. museum v Brně. Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertoldová Jaroslava, 18.10.07
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 24.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2837 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2837.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný stěnový lom s odkryvy pyroxen-granátických skarnů a žil pegmatitu., Jan Doucek, 2020
Opuštěný stěnový lom s odkryvy pyroxen-granátických skarnů a žil pegmatitu., Jan Doucek, 2020
Opuštěný stěnový lom s odkryvy pyroxen-granátických skarnů a žil pegmatitu., Jan Doucek, 2020
Opuštěný stěnový lom s odkryvy pyroxen-granátických skarnů a žil pegmatitu., Jan Doucek, 2020
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]