Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandry řeky Odry

Vyhledávání

Meandry řeky Odry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Bernartice nad Odrou
Mapové listy: 2512, 25122
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 560 m j. od žel. mostu přes Odru, u lok. PR Bařiny
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: aktivní meandry řeky Odry v blízkosti mrtvých ramen řeky Odry
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2826

Geologie

Geologická charakteristika: 80 m na S od d. b. P315 je aktivní meandry řeky Odry s profilem povodňovými hlínami v nárazovém břehu, štěrkovou lavicí v korytě a při velmi nízkém stavu vody lze příležitostně vidět cca 10-20 cm bazálních štěrků v podloží nivních hlín
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat - kvartér akumulačních oblastí západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: meandry, mrtvé rameno řeky, údolní niva, říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: hlína, štěrk
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: součást CHKO Poodří, zachované meandry řeky Odry
Součást VCHÚ: CHKO Poodří
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Gilíková H. a kol. (2007): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000 25- 122 Suchdol nad Odrou. - MS, ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 13.08.07
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.11.09, Tomanová Petrová Pavla 10.07.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2826 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2826.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Aktivní meandry řeky Odry v blízkosti mrtvých ramen řeky Odry, součást CHKO Poodří., Pavla Tomanová Petrová, 2007
aktivní meandry řeky Odry v blízkosti mrtvých ramen řeky Odry, součást CHKO Poodří, Pavla Tomanová Petrová, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]