Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čachnov

Vyhledávání

Čachnov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Krouna
Mapové listy: 1433, 14333
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 900 m ZJZ od železniční stanice Čachnov, 2000m SSV od kóty 734,5 na vrcholu kopce Otava, cca 100m J od geodetického bodu 629. Malý lom u zpevněné lesní cesty o průměru cca 12 m a výšce stěn cca 6 m, 900 m ZJZ od železniční stanice Čachnov.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zatopený skarnový lůmek
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2811

Geologie

Geologická charakteristika: O době vzniku této lokality mi není nic známo. Jde o malý lom u zpevněné lesní cesty o průměru cca 12 m a výšce stěn cca 6 m. V čele lomové jámy jde o pyroxenický skarn s velkými granáty, po stranách lomové jámy přecházející do granáticko-pyroxenického skarnu s amfibolem a posléze do erlánů a biotitických rul . Byly vymezeny tři základní typy skarnu: pyroxenický skarn s velkými granáty, granáticko-pyroxenický skarn s amfibolem a přechodový skarn s epidotem. V čele lomové jámy vystupuje pyroxenický skarn s velkými granáty, po stranách lomové jámy přecházející do granáticko-pyroxenického skarnu s amfibolem a posléze do erlanů a biotitických rul. Byly vymezeny tři základní typy skarnu: pyroxenický skarn s velkými granáty, granáticko-pyroxenický skarn s amfibolem a přechodový skarn s epidotem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: skarn
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní petrologické a mineralogické vzorky skarnů.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Polák, A. (1955): Ložiska železných rud severní části Českomoravské vrchoviny.- MS, ÚÚG; Praha. Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertodlová Jaroslava, 25.06.07
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 29.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2811 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2811.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslava Pertoldová, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]